Dilling Misjonshus Dillingveien 44, 1570 Dilling Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband .

Velkommen til Dilling Misjonshus:  

Ti. 7/3  kl. 19.00  Misjonsmøte  Odd Åge Ågedal
Sø  19/3 kl 18.00  Møte  ved  Per Bergene Holm Sang av Brødre Kvintetten
Ti.  28/3 kl 19.00  Årsmøte.
Ti.  11/4 kl 19.00  Misjonsmøte  ved  Egil Sjåstad Sang avTryggheim Musikken
Sø. 23/4 kl 18.00  Møte ved Frode Ggranerud
                                  Sang av Karsten Rasmussen og Jonny Hermansen
Ti. 02/5 kl 19.00   Misjonsmøte  Berit og Arne Rambekk Sang av Caritas
Ti. 23/5 kl 19.00   Tale ved Asbjørn Kvalbein
Sø. 4/6  kl 18.00   Misjonsmøte Ola Tulluan
                                   
18/6 kl 18.00   
 Avslutningsmøte ved Åge Hunnestad