Dilling Misjonshus Dillingveien 44, 1570 Dilling Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband .

Velkommen til Dillingmisjonshus

November
7.11.23 Misjonsmøte kl 19.00
            Tale ved Ernst Jan Halsne
            Musikk/sang Tormod og Dagfinn Raneng
       
14.11.23 kl. 19.00  Bibel og Bønn
  
19.11.23 kl 18.00 Møte
              Tale av Jorunn Sjaastad
               Sang Egil Høston
    
28.11.23  kl 19.00 Møte / Boksalg
              Bokkveld med forlagssjef Ketil Jensen Lunde Forlag.
05.12.23  kl.19.00 Misjonsmøte Tale ved Espen Ottosen
               Musikk/sang ved Betania - musikken
12.12.23  kl 19.00 Adventsmøte
               Tale ved Frode Granerud
               Sang ved Tove og Einar Bondevik
07.01.24  kl. 17.00  Juletrefest
               Tale ved Ådd  Åge Ågedal
                Ågedal spiller trekkspill