Dilling Misjonshus Dillingveien 44, 1570 Dilling Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband .

Velkommen til Dillingmisjonshus                                                       

 Søndag  4. februar kl 18: Misjonsmøte
                  Tale ved Odd Arild Gjerlaug Video fra Mongolia 
                  Musikk/sang ved Hyttemusikken
        
 Onsdag  7. februar kl. 19: Fellesmøte med Betania på Dilling misjonshus
                  Tale ved Rambekk 
                  Musikkk/sang Frikirkes Mannsmusikk
 
 Torsdag  8. februar kl. 19: Fellesmøte med Betania på Betania
                   Tale ved Rambekk
                   Musikk/sang Rakkestad Mannsmusikk 
         
  Lørdag 10.  februar kl.19: Fellesmøte med   Betania  på Dilling misjonshus                       
                   Tale ved Arne Øystein Rambekk
                    Musikk/og sang Betania-musikken
                  
  Søndag 11. februar kl. 18: Fellesmøte med Betania på Betania
                    Tale ved Arne Øystein Rambekk
                     Musikk/sang ved Betania-musikken 
                                                
  Tirsdag 27. februar kl. 19: Møte
                   Tale ved Øistein Fagermoen
           
  Tirsdag   5. mars kl. Årsmøte
              
  Lørdag   9.  mars kl. 17: Video/gudstjenesre Hemmelig Kirke 
                 
  Tirsdag  12. Mars kl.19: Misjonsmøte
                    Tale ved Ola Tulluan Video fra misjonsfeltett Indoesia
                     Misjon/sang ved Menighetsmusikken Salen, Halden
                                           
   Tirsdag  19. mars kl. 19:  Møte
                     Tale ved Egil Sjaastad