Dilling Misjonshus Dillingveien 44, 1570 Dilling Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband .

Dilling Misjonshus  Dillingveien 44 1570 Dilling

Grunnet koranaspredningen blir alle samlinger ut april sløyfet.   ( Eller utsatt )

Søndag 22.mars kl 1800:  Møte  Ola Tulluan Tema: "Hvordan skal vi leve?  
Sang av Egil og Syver                                              

Tirsdag 31.mars kl 1900:    Møte.
Besøk fra Fjellhaug ressurs v/ Joachim Hodne.   Sang: Gro og Jon Ekeberg.

Tirsdag 7.april kl 1900:   Enkel nattverdsamling.

Søndag 19.april kl 1900:  Misjonsmøte m/film og tale av Gunnar Oseng.

Tirsdag 21.april kl 1900:   
Bibeltime v/ Asbjørn Kvalbein.  Tema:  "Åndens frukt"  (del 1)

Tirsdag 28.april kl 1900:
Bibeltime v/ Asbjørn Kvalbein.  Tema:   "Åndens frukt" (del 2)

Tirsdag 5. mai kl 1900:   Misjonsmøte m/film
Tale av Rolf Kristian Skaar.     Sang av "Caritas" fra Saltnes.

Tirsdag 12.mai kl 1900:  Møte med tema:  "Hvordan skal vi leve" (del 1)
Ola Tulluan taler og    Svinndal musikklag synger.

Søndag 24.mai kl 1700: (mrk tiden)        Distriktsmøte på Våk Misjonshus, Våler

Tirsdag 2.juni kl 1900.  Bibel og Bønn  m/samtale

Fredag 12. - Søndag 14.juni:
Regionkonferanse med Årsmøte (lørdag) for Reg.Øst NLM
(Detaljert program legges ut senere)

Søndag 14.juni kl 1800:   Møte m/film og tema:  "Hvordan skal vi leve" (del 2)
Ola Tulluan taler

Søndag 21.juni kl 1600:  Sommeravslutning  med grilling og forsjellig program.

Søndag 2.august hele dagen:  Solbuktastevne.

Søndag 16.august kl 1800:  Misjonsmøte m/film
Brødrene Rasmussen synger.

Vel møtt i et givende og utadvendt fellesskap ! 

Norsk Luthersk Misjonssamband    dillingmisjon .com.