Dilling Misjonshus Dillingveien 44, 1570 Dilling Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband .

BLOGG:  http://rafikiblogg.wordpress.com

        Dilling Misjonshus  Dillingveien 44  1570 Dilling                                                                                                
.

        Oktober

        Fredag 5.okt. kl 1900: Åpen dør med film fra GF 2018: Bibeltime v / Ingvald Andre Kårbø

        Tirsdag 9.okt.kl 1900: Misjonsmøte med tale av Aud Hoaas. 
                                            Sanggruppe fra Betania deltar.

         Fredag 12.okt. kl 1900: Åpen dør med film fra GF 2018: Bibeltime v / Ingvald Andre Kårbø

        Onsdag 17.okt. kl 1900: Bibel og bønn     Tekst: Efeserbrevet kap.3

        Søndag 21.okt. kl 1800: Møte med tale og sang av Odd Åge Aagedal

        Møtehelg 26.- 28.oktober.
        Fhv Japanmisjonær / nå områdearbeider i NLM / Reg.Øst    Kari Helene Haugen underviser.
                                      Tema:
                             "Den Hellige Ånd"
                         Hvem - Hva - Hvorfor
        Fredag 26.oktober kl 1900: Åpningsmøte
        Kveldsmat med åpning for spørsmål og samtale etter møtet.

        Lørdag 27.oktober kl 1200: Formiddagsmøte
        Vigdis og Ivar Haugsrud deltar med sang og musikk
        Det arrangeres felles middag og sosialt samvær for de som ønsker det etter møtet.
        NB: Påmelding til middag (kr.100) til: Ruth Tove Lanton tlf.993 92 554
                                                          ell: Syver Kubberød   tlf.913 82 058  senest 21.oktober

        Lørdag 27.oktober kl 1800: Kveldsmøte 
        Kveldsmat med åpning for spørsmål og samtale etter møtet.

        Søndag 28.oktober kl 1800: Avslutningsmøte
        Tove og Einar Bondevik deltar med sang og musikk
        Bevertning og åpning for spørsmål og samtale etter møtet.

        November

        Tirsdag 6.november kl 1900: Misjonsmøte
       
        Onsdag 7.november fra kl 1600:NMS julemesse

        Søndag 11.november kl 1800: Solbukta-kveld
        "Solkoret" inkl.Renate og Morten Gjerløw Larsen står for programmet.

        Tirsdag 13.november kl 1900:  Nattverdmøte
 
        Ondag 21.november kl 1900:  Bokkveld  på Våk i Våler
        Forlagssjef Tom Teien i Lunde forlag deltar.

        Tirsdag 27.november kl 1900: Bibeltime v/Tommy Olsen fra Fjellhaug ressurs

        Desember.

        Tirsdag 4.des kl 1900: Misjonsmøte v/ Wenche Lunde.
        Arne H og Syver K deltar med sang og musikk.

        Tirsdag 11.desember kl 1900: Adventmøte v/ Frode Granerud.
        Tryggheimmusikken fra Rakkestad deltar med sang.

        Januar 2019

        Søndag 6.januar kl 1700:  Juletrefest. Andakt v/ Else Marie Opsahl
        Kjell og Gro Stubberud deltar med sang og musikk.

          Velkommen i fellesskapet !     www.nlm.no