Øyvind Andersen

Samtale 1  "Er det sant at..."                                  
Samtale 2  "Et merkelig innpakningspapir"